Известување за раскинување на Договорот со БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

     Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 26.07.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект Друштво за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДОООЕЛ Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија склучен со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.