ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕНОВИ НА БАЛАНСНИ ГРУПИ
 Реден БројИме на Балансно одговорната странаEIC код на Балансно одговорната странаАдреса на Балансно одговорната странаВреметраење на балансна одговорност
1ТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П)33XTE-TO-PRODUCAул.515 бр.8, Скопје01.02.18 / 30.09.29
2ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ Скопје33XGRENVENERNET8Ул. Миладин Поповиќ бр.4а-1/1 Карпош, Скопје 15.05.14 / 30.09.29
3ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ Скопје33XPOVLASTENIMKEМаксим Горки бр.4, Скопје01.04.14 / 01.12.40
4АКСПО МК ДООЕЛ Скопје33XEGL-SKOPJE-15Ул. Карпошево востание бр.4/2-3, Скопје16.04.14 / 30.09.29
5МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје 33XMVMPARTNERMKSул. 8-ма Ударна Бригада бр.43-3, Скопје 06.11.14 / 30.09.29
6ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје33XSOLARISTRADEGул. Орце Николов бр.70, Центар, Скопје03.07.19 / 30.09.29
7ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС, Подружница во Македонија, Скопје33XFA2017FUTURECУл. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54Б/кат2 , Карпош, Скопје20.12.17 / 30.09.29
8АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје 33XATEL-SKOPJE-9ул. Мирче Ацев бр.2, кат 3 , Скопје07.03.14 / 30.09.29
9ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје33XETMT-ENERGY-Uул. Мирче Ацев бр.2 / кат 3 , Центар, Скопје23.06.21 / 30.09.29
10ВАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје33X26WATTVOLT04WДаме Груев 8 кат5, Скопје25.10.19 / 30.09.29
11УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија и гас 33XUNIVERSALMKDLул.Орце Николов бр.14б Б-4 Скопје01.12.21 / 30.09.29
12У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје33XU-POWER--MKDKул. Мирослав Крлежа бр.64 Центар, Скопје01.12.18 / 30.09.29
13АД МЕПСО-Сопствена потрошувачка33XMEPSO-SOPSTVIМаксим Горки бр. 4 Скопје01.01.19 / 30.09.29
14ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје33XENERGYSUPPLY5Ул. Њуделхиска бр.2/2-лок.8 Скопје13.03.14 / 30.09.29
15ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје33X-EFT-SKOPJE-JБулевар Партизански Одреди бр.15-А/2-6 Скопје27.10.14 / 30.09.29
16МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје33XMISTENERGYEC9Бул. Кочо Рацин бр.33 , Центар, Скопје10.11.21 / 30.09.29
17СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија 33XSENTRADE----W ул. Мирче Ацев бр.2, кат 3/1 Скопје24.04.15 / 30.09.29
18ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ - Друштво за трговија и услуги 33XEVNTRADINGMKKул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје13.03.14 / 30.09.29
19ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ33XHSE-M-ENERGYMБул. Илинден Бр. 47-1/2, Скопје06.05.15 / 30.09.29
20РЕНСТРОМ ДОО Скопје33XRENSTROMENERMБул. Борис Трајковски бр.198А Кисела Вода, Скопје03.11.21 / 30.09.29
21СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмица33XSBPENERGYPROAул. Младинска бр.10 Струмица01.12.21 / 30.09.29
22ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-ENERGYTбул. Партизански Одреди бр.15А/1 Скопје17.03.14 / 30.09.29
23ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија на електрична енергија33X-TETRA-SKOP-MУл. Партизански Одреди бр 149,Скопје25.11.14 / 30.09.29
24РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ Скопје33XRENGRGYNMK03CБУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ/ХИПЕРИ 16/2РИ КАТ 07.11.19 / 30.09.29
25ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје33XELNORSUPPLY-9Крчин бр.3/4, 1000 Скопје01.10.21 / 30.09.29
26ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија и услуги33XEGASANDPOWER5ул. Булевар Партизански Одреди бр.14/1-13, Скопје26.02.18 / 30.09.29
27СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - Подружница во Р. Македонија33XSOLARPROHOLD6бул. Свети Климент Охридски бр.52/4, Скопје01.08.16 / 30.09.29
28МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 33XMIST--ENERGYFул. Кочо Рацин бр.33, Скопје 01.08.17 / 30.09.29
29АД МЕПСО - Компензација33XMEPSO-KOMP--XМаксим Горки бр.4 Скопје01.01.20 / 30.09.29
30ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје33XDANSKECOM--PMБул. 8-ми Септември  бр.16/2кат-Хипериум/Б ЦентарСкопје 18.03.14 / 30.09.29
31ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 33X-INTERENERGOUул. Максим Горки бр.10/1-1, Скопје 01.04.14 / 30.09.29
32АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија10XMK-MEPSO----MМаксим Горки бр. 4 Скопје01.01.14 / 30.09.29
33ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство, трговија и услуги33XFUTUREENERGYDул. Народен Фронт бр. 27/2-3, Скопје01.04.14 / 30.09.29
34ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје 33XPETROLSKOPJEMБул.Св.Кирил и Методиј 20 Скопје04.04.14 / 30.09.29
35ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија33XEVN-HOME-SUSWул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје01.07.19 / 30.09.29
36АД ЕЛЕКТРАНИ (ОДС) НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 33XADELEM-ODS--Yул. 16-та Македонска бригада бр. 18 Скопје01.01.17 / 30.09.29
37АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 33XADELEMSKOPJEIул. 11-Октомври бр.9, Скопје 01.01.17 / 30.09.29
38ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 33XELEMTREJDMKD311 ти Октомври бр.9, Скопје 01.08.16 / 30.09.29
39ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 33XEVN-SNABDUVAZул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје01.04.14 / 30.09.29
40ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, Друштво за производство, трговија и услуги33XENERGYWINDMKLул. Ленинова бр.14 - локал 8, Струмица 01.12.14 / 30.09.29
41ЕНСКО Трејдинг ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија 33XENSCODOOELMKZул. Генерал Михајло Апостолски бр.45/1-3 Карпош, Скопје01.08.16 / 30.09.29
42ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје33XEDSMACEDONIA3Бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје 01.04.14 / 30.09.29
43ЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштип33XENERGYMTD-MKKул. Јаким Стојковски бр.2 , Пробиштип24.04.20 / 30.09.29
44ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје 33XPANINTERTRAD1Булевар 8ми Септември бр.4-1/307.03.14 / 30.09.29
45СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје33XPOWERENERGYSAбул. Илинден 100А, Скопје 22.08.14 / 30.09.29
46ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје33XMKDISAM----VRул. 8-ма Ударна Бригада бр.43/3 Центар, Скопје22.01.21 / 30.09.29
ТИП :
STP
- СНАБДУВАЧ НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ / SUPPLIER OF TARIFF CUSTOMERS
PEEP
- ПРОИЗВОДИТЕЛ СО ПРЕМИЈА
OPEЕ
- ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
KOMP
- MEPSO - KOMPENZACIJA
T
- ТРГОВЕЦ / TRADER
PEE/JU
- ПРОИЗВОДИТЕЛ ЈУ / PUBLIC PROVIDER
PEE
- ПРОИЗВОДИТЕЛ / PRODUCER
EC
- КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ / ELIGIBLE CUSTOMER
ODS
- ОПЕРАТОР НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ / DSO
OEPS
- ОПЕРАТОР НА ПРЕНОСЕН СИСТЕМ / TSO
S
- СНАБДУВАЧ / SUPPLIER
LRS
- СНАБДУВАЧ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ / SUPPLIER OF LAST RESORT